Lainsäädäntö

Viron tasavallan jätelaissa vahvistetaan tuottajavastuun periaate niin sanotuista ongelmatuotteista, joiden mukaan valmistajien on rahoitettava järjestelmä ongelmatuotteiden keräämiseksi ja uudelleenkäyttöä varten. Heinäkuusta 2005 alkaen sisältää ongelmatuotteiden luettelo myös renkaat, joiden takaisinperintävelvoitteita sovellettiin 1. tammikuuta 2006 alkaen.

Aluksi laki vaati valmistajia käyttämään vähintään yhtä keräyspistettä kussakin maakunnassa. Kesäkuussa 2010 annetun asetuksen mukaan vuodesta 2011 alkaen jokaisella tuottajalla tai heitä edustavalla tuottajaorganisaatiolla on oltava keräyspiste jokaisessa kaupungissa ja kuntakeskuksessa, jonka väkiluku on vähintään 1500.

  1. Jätelaki
  2. Renkaiden jätteiden keräämistä, palauttamista ja hyödyntämistä tai hävittämistä koskevat vaatimukset ja menettelyt
  3. Ongelmatuotterekisterin perussäännöt
  4. Kansallinen ongelmatuoterekisteri
  5. Luettelo ongelmatuotteen käyttäjälle annettavista tiedoista sekä tiedotusmenetelmät ja -menettelyt