Määritelmät

Laajennetun tuottajavastuun (LTV) periaatteen mukaisesti tuottajan on varmistettava, että markkinoille saatetun ongelmatuotteen aiheuttamat jätteet kerätään, hyödynnetään, käytetään uudelleen tai hävitetään. Näiden toimintojen kustannukset kattaa tuottaja.

Jätelain mukaan renkaiden tuottaja on yrittäjä, joka tuo maahan tai valmistaa renkaita tai pinnoitaa käytettyjä renkaita. Tuottaja on velvollinen keräämään ja käyttämään vanhoja renkaita, jotka hän on saattanut markkinoille. Se voi täyttää lakisääteiset velvoitteensa erikseen tai siirtää velvoitteet tuottajavastuujärjestölle sopimuksella.

Tuottajavastuujärjestö (PRO) on tuottajien voittoa tavoittelematon järjestö, jonka jäsenet tai yhteistyökumppanit ovat tuottajia tai tuottajia edustavia järjestöjä, ja jotka on perustettu tuottajavastuun velvoitteiden täyttämiseksi tuottajien etujen mukaisesti ja puolesta.