PROTO

Ongelmatuotteiden rekisterin (lyhenne: PROTO) ylläpitämisen tavoitteena on kerätä Viron markkinoille tuotavien ongelmatuotteiden ja jätteiden talteenotosta ja hävittämisestä sekä Virosta vietävien jätteiden kierrätyksestä ja hävittämisestä Viron ongelmatuotteiden tuottajia koskevat tiedot, Viron lainsäädännössä asetettujen elvytystavoitteiden seuranta ja Euroopan komissiolle jätetietojen toimittaminen rekisteriin tallennettujen tietojen perusteella.

PROTO rekisteröi ja hyväksyy tietoja suoraan vain Viron tuottajilta. Ulkomaisten tuottajien tulee joko liittyä tuottajavastuuorganisaatioon tai löytää toinen ratkaisu.

Huomio! Tuottajaa on rekisteröity vain sen jälkeen, kun hän on saanut vastaavan kirjeen, jossa on rekisteröintinumeronsa, ja tuottajan nimi näkyy PROTOn julkisessa osassa.

MTÜ Rehviringlus on PROTO-ssa rekisteröity tuottajavastuuorganisaatio (rekisteröintinumero PRO190004), joka edustaa sen sidostuottajia suhteissaan Ongelmatuotteiden rekisteriin ja järjestää kaikkien tietojen toimittamisen rekisteriin.

Ongelmatuotterekisterin perussäännöt