Liitumine

Rehvide tootja, kes toob rehve maale, valmistab rehve või protekteerib kasutatud rehve,  võib anda seadusest tuleneva tootjavastuskohustuse üle tootjavastustuorganisatsioonile. Selleks tuleb sõlmida leping ja liituda MTÜ Rehviringlus tootjavastutussüsteemiga .

MTÜ Rehviringlus vastutab selle eest, et temaga liitunud tootjate turule lastud rehvide kogumine ja taaskasutamine oleks nõuetekohaselt korraldatud. MTÜ Rehviringlus tootjavastutussüsteemiga liitunud ettevõtja tasub organisatsioonile taaskasutustasu tema poolt turule lastud rehvide kogumassi alusel.

 

MTÜ Rehviringlus liitumisavaldus (.pdf)

MTÜ Rehviringlus liitumisavaldus (.docx, MS-Word)