PROTO

Probleemtooteregistri (lühend: PROTO) pidamise eesmärk on andmete koondamine probleemtoodete tootjate kohta Eestis turule lastud probleemtoodete ning nendest tekkinud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise ning Eestist väljaveetud jäätmete taaskasutamise ja kõrvaldamise arvestuse pidamiseks, Eesti õigusaktides sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmise arvestuse pidamine ning registrisse kantud andmete alusel Euroopa Komisjonile jäätmealase teabe esitamine.

PROTO-s saavad end registreerida ja PROTO-le otse esitada andmeid ainult Eesti tootjad. Välismaised tootjad peavad kas ühinema mõne tootjavastutusorganisatsiooniga või leidma teise lahenduse.

NB! Tootja ei ole registreeritud enne, kui talle saadetakse vastav kiri koos tema registreeringu numbriga ning tootja nimi muutub nähtavaks PROTO avalikus osas.

MTÜ Rehviringlus on PROTO-sse kantud tootjate ühendus (registreeringu nr. PRO190004), mis esindab endaga liitunud tootjaid suhetes Probleemtooteregistriga ning korraldab kõikide andmete esitamist registrisse.

Probleemtooteregistri põhimäärus