Mõisted

Laiendatud tootjavastutuse põhimõtte kohaselt peab tootja tagama tema turule lastud probleemtootest tekkivate jäätmete kogumise ja nende taaskasutamise, korduskasutamise või nende kõrvaldamise. Nende tegevustega seotud kulud kannab tootja.

Rehvide tootja on Jäätmeseaduse mõistes ettevõtja, kes toob rehve maale, valmistab rehve või protekteerib kasutatud rehve. Tootjal on kohustus tema poolt turule lastud vanarehvid koguda ja taaskasutada. Ta võib seadusest tulenevaid kohustusi täita individuaalselt või anda kohustused lepinguga üle tootjavastustusorganisatsioonile.

Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) on mittetulunduslik tootjate ühendus, mille liikmed või osanikud on tootjad või tootjaid esindavad organisatsioonid ja mis on ellu kutsutud eesmärgiga täita tootjate huvides ja nimel tootjavastutusega seonduvaid kohustusi.